ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽHomepage

mijn Nederlands-IndiŽ links

INDEX  (bottom)

VOCvlaggaruda

groote broer

......groote broer.......


Atjeh, de bloedige verovering door Nederland (4/4)Wat kun je op deze 4 pagina's allemaal verwachten

 • Niet alleen een beschrijving van de akties op Atjeh, maar ook de grote lijn van het wie en waarom, volgens de volgende INDELING
 • Veel documentatie materiaal ( foto's, links, kaarten, levensbeschrijvingen van Atjeeërs en Nederlanders )
 • Met natuurlijk ook een LINKS overzicht, bij sommige links ook een samenvatting
 • Sommige afbeeldingen zijn als thumbnail weergegeven : na één klik met de linker muis wordt het volledige beeld getoond, inklusief een toelichting
 • Via de link " Back to Atjeh (#) " kom je weer terug op de pagina waar je was
 • Indien het kB formaat erbij vermeld wordt, dan wordt rechtstreeks doorgelinkt naar de originele source
 • Uiteraard kon ik niet alle foto's die ik heb, opnemen in deze pagina's. Op een aparte pagina met foto's over Nederlands-Indië zal ik ook z.s.m. veel foto's over Atjeh opnemen. In de tekst op deze pagina's zal ik hiervoor soms een link aanbrengen.
 • Waar ik mijn kennis vandaan heb gehaald kun je o.m. vinden op de pagina met book covers.
 • INDELING

  Atjeh 1

 • De kennismaking van Atjeh met de Europeanen
 • Hoe maakten de Nederlanders (Hollanders en Zeeuwen) kennis met Atjeh ?
 • De Nederlandse expansie op Sumatra : op weg naar Atjeh...
 • Een historische herfst wandeling in 1869 in het Haagse Bos
 • Het voorgevoel van Multatuli


 • Atjeh 2

 • Wie was Gouverneur-Generaal James Loudon (1824 - 1900) de man, die de grootste agressie oorlog ooit door Nederland gevoerd, op eigen gezag ontketende
 • De mening van Multatuli over de Minister van Koloniën Fransen van der Putte (1822-1902 )
 • De oorlogsverklaring aan het onafhankelijke Atjeh (26 Maart 1873)
 • De verwerking van de nederlaag , gevolgd door de tweede expeditie
 • Generaal Eenoog en de geconcentreerde linie


 • Atjeh 3

 • Snouck Hurgronje weet de oplossing, van Heutsz schrijft een manifest.....
 • Van Heutsz, van Daalen, Christoffel, Swart, Colijn en vele anderen aan de slag
 • Het Atjehse verhaal met o.m. enkele nu nog bekende Atjehse oeléëbalangs en oelama's
 • Tot 1942 "alles onder controle en gepacificeerd"
 • Een kritische Wekker


 • Atjeh 4

 • Losse eindjes ............. en het LINKS overzicht, bij sommige links ook een samenvatting
 • Reakties


 • Back to the Dutch East Indies / Nederlands-Indië INDEX


  Losse eindjes.........

  top • Grenskonflikt tussen de USA en Nederland (1928)
 • Teruggave van Atjeh door Nederland (2001)
 • Teuku Umar spel , viel van mijn stoel van verbazing....
 • 4 illustratieve Spotprenten Ook toen was er al een kritische pers !


 • ER KOMEN NOG VEEL MEER LOSSE EINDJES, DUS GRAAG TOT ZIENS
  Een mooi voorbeeld uit de "landje pik" periode is het grenskonflikt ( ja, je leest het goed !!! ) tussen de USA en Nederland. In 1928 voorgelegd aan het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag.

  Het geschil betrof een klein eiland (Palmas) in de Filippijnse archipel wat, t.g.v. de uitspraak van het Permanente Hof van Arbitrage, nu nog steeds bij Indonesië hoort :

  Palmas was in 1898 door Spanje overgedaan aan de USA, maar bleek, helaas voor de Amerikanen, in handen van de Nederlanders. Toen de Amerikanen protesteerden, werd dit door de Nederlanders bestreden met het argument dat Palmas al twee eeuwen de Nederlandse soevereiniteit bezat.

  Voor het Hof in 1928, dus nog volop in de imperialistische periode, golden de volgende argumenten : hoe hanteer je de regels van soevereiniteit en aanverwante procedurele zaken.

  Indien blijkt dat een land een duurzame gezagsuitoefening heeft over een gebied, bezit het automatisch de feitelijke soevereiniteit. Dat de Nederlanders er in 1898 de Amerikanen niet opgewezen hadden, dat zij Palmas al twee eeuwen in bezit hadden, was geen argument. De USA voerde aan dat de Spanjaarden het eiland het eerst hadden ontdekt en in bezit hadden genomen, voordat de Nederlanders kwamen. En zij waren de rechtmatige opvolgers van Spanje.......

  Helaas voor de Amerikanen bleek dat de Hollanders in 1677 een verdrag met de plaatselijke bevolking hadden afgesloten, wat nooit door de Spanjaarden was bestreden. Het argument dat Palmas volgens kaarten visueel toch duidelijk bij de Filipijnen hoorde, deed niet terzake.
  Volgens deze redenering zou bijv. het eiland Ameland bij Spanje kunnen horen. Dergelijke juridische uitspraken hebben ook nu nog steeds hun invloed : denk maar aan de versnippering in het Caraïbische gebied. Een fraai voorbeeld zijn natuurlijk ook nog steeds de Falklands, in bezit van de UK, maar vlak voor de Argentijnse kust.

  Alle rechtsgeleerden waren het er destijds over eens dat de USA met heel zwakke argumenten aan kwam dragen. Zo werd door de USA serieus het Verdrag van Tordesilhas uit 1494 erbij gehaald, toen via een Pauselijke bul de wereld verdeeld werd tussen de Spanjaarden en de Portugezen. Als je nu moet lachen, wist je dat dit zelfde verdrag nu nog steeds in Argentinië wordt gebruikt om aan te tonen dat Argentinië de soevereiniteit bezit over de Falkland eilanden oftewel de Malvinas ?

  BACK
  Tot zelfs in 2001 dreunt de Nederlandse oorlogsverklaring aan het onafhankelijke Atjeh nog door, aldus de Volkskrant op 29 maart 2001 :

  volkskrant 29 maart 2001  BACK
  Viel van mijn stoel van verbazing toen ik bij toeval ontdekte dat er ooit, in 1896 een Teuku Umar spel heeft bestaan...

  Teuku Umar spel

  Het spel bestond uit een bord met 25 gele schijven (de Nederlanders) en 1 zwarte (!) schijf (Teuku Umar).

  Doel van het spel was om Teuku Umar in een vak op te sluiten of te omsingelen. Teuku Umar mocht echter niet over "onbezette posten" springen.

  "Wanneer beide partijen met even veel oplettendheid het spel volgen, staan de kansen gelijk"


  BACK
  Een kleine, zeer illustratieve kollektie spotprenten gepubliceerd rond 1900 :

  spotprent slagers mwo

  Het uitreiken van de Militaire Willemsorde door H.M. aan een slagers bloedhond

  spotprent afscheid van Van Daalen

  Het afscheid van Van Daalen van Atjeh

  spotprent missie zending

  Na het pacificeren konden eindelijk Missie en Zending met het hogere werk aanvangen

  spotprent weet van niets

  De Minister van Koloniën Fock antwoordt de Tweede Kamer dat

  mijn ambtenaren mij rapporteren dat wij humaan optreden en daaraan houd ik mij.
  Om al die krantenberichten en particuliere brieven maal ik niet


  En dat dus net na het Wekker debat....  BACK


  Back to the Dutch East Indies / Nederlands-Indië INDEX


  LINKS

  bij sommige links verschijnt, op deze pagina, eerst een samenvatting

  top • Persverklaringen van het Acheh Sumatra National Liberation Front -ASNLF
 • In 1943 schreef SS-SturmbahnfŁhrer der Waffen-SS J.B van Heutsz jr. dat wat hem betreft het monument van zijn vader mocht verdwijnen
 • Monument voor den bloedbesmeurden aanvoerder van de moordzuchtige roovers-benden in Indonesië, van Heutsz
 • Overzicht van de diverse diskussies over het van Heutsz monument aan de Apollolaan in Amsterdam
 • Monument van Heutsz krijgt andere naam, maar ARCENGEL stuurt wel een ingezonden stuk !!
 • Het grafmonument van Van Heutsz in de Oosterbegraafplaats in Amsterdam
 • Generaal van Swieten leidde in 1873 - 1874 de tweede expeditie naar Atjeh en bezette de kraton ( "de kraton is ons").
 • Diashow Atjeh met enkele historische opnamen
 • Alles over Multatuli
 • Op het internet ook de komplete Max Havelaar
 • Wilhelmus van Nassaue,
  Ziet gij dien heldenstoet?
  Zij schoten op de vrouwen
  En drenkten 't land met bloed.
  De kwasten der banieren
  zijn darmen van een kind.
  Licht dat ge aan hun rapieren,
  nog vrouwenharen vindt.

  GG_van_Heutsz

  De grootste aanvalsoorlog ooit door Nederland gevoerd met als resultaat 100.000 doden en 1.000.000 gewonden


  ER KOMEN NOG VEEL MEER LINKS, DUS GRAAG TOT ZIENS
  Persverklaringen  Acheh Sumatra National Liberation Front -ASNLF

  aceh-flag

  Acheh zal bevrijd worden, vroeger of later! Het is in feite 45 jaar geleden al bevrijd! Toen de Hollanders hun nederlaag aanvaardden in 1942, na hun oorlogsverklaring aan Acheh op 26 Maart 1873! Dit bewijst volgens het Internationaal Recht dat Acheh nog steeds een onafhankelijke soevereine staat is! Nooit verslagen in oorlog! En bij de oorlogsverklaring van Holland aan Acheh, verklaarden de USA, de UK, etc. zich officieel Neutraal! Dit bewijst, opnieuw, in het Internationale recht dat Acheh een onafhankelijke soevereine Staat is, binnen de Gemeenschap van Naties! Toen Holland zich terugtrok uit Acheh, in Maart 1942, om nooit meer terug te keren, had Acheh's status als een onafhankelijke soevereine Staat automatisch hersteld moeten worden, net zoals de onafhankelijkheid van Holland werd verzekerd en hersteld na de Duitse bezetting en terugtocht in 1945, of na de Franse bezetting en terugtocht in 1813, of na de Spaanse bezetting en terugtocht in de 17de eeuw. Per slot van rekening was Acheh in feite al een onafhankelijke soevereine Staat toen Holland zelf nog een Spaanse provincie was!

  aceh-flag

  OP 27 december 1949 droegen de Hollanders officieel hun zogenaamde "soevereiniteit over het gehele Nederlands Oost Indie" over aan hun "indonesia" - een kunstmatige, verzonnen "natie"- onder Javaanse kontrole, zonder plebiciet, verkiezingen, of enig andere vorm van raadpleging van de oorspronkelijke bevolking van de ver uit elkaar liggende koloniale gebieden zoals Acheh Sumatra, de Zuid Molukken en anderen. Een vergelijkbare situatie zou zijn onstaan als Frankrijk zijn soevereiniteit over al zijn kolonies in Afrika, van Algerije en Tunesie in het noorden tot Madagaskar, Guinea, Senegal, Gabon, Kameroen, Benin in het zuiden, met Centraal Afrika, Tsjaad, Niger en Mali in het midden, had overgedragen aan slechts een land om over alle andere te regeren. In het geval van Portugal, zou het zijn alsof uit de Kaap Verdische Eilanden, Guinea Bissau, Sao Tome en Principe, Angola en Mozambique een land zou worden gekozen om over de rest te regeren. En in het geval van de Britse kolonies in Afrika, zou het zijn alsof van Ghana, Nigeria, Tanzania, Zimbabwe, Malawi en Kenia, de soevereiniteit zou worden overgedragen aan een land om de rest te koloniseren terwijl de Britten op de achtergrond aan de touwtjes trekken. Dit is de boosaardige politieke fraude, of liever misdaad, die is uitgevoerd door de Hollanders in samenwerking met de Javanen in "indonesia".
  Het resultaat is dat de afzonderlijke koloniale gebieden en de afzonderlijke gekoloniseerde volken van Acheh Sumatra, de Zuid Molukken, West Papua, Celebes (Sulawesi), Borneo (Kalimantan), hun rechten op zelfbeschikking en onafhankelijkheid hebben verloren en in plaats daarvan vertrapt worden onder de laarzen van nieuw, door Holland gesponsored Javaans Indonesisch kolonialisme...

  aceh-flag


  BACK
  Citaat uit de De Groene Amsterdammer :

  Toen Van Heutsz aftrad, was het Nederlandse gezag gevestigd tot in de verste uithoeken van de archipel. Na zijn Atjeh-campagnes had hij nog vele andere operaties geleid. Na het uitdienen van zijn Indische jaren eerde Wilhelmina Van Heutsz voor ęden grootschen en veelomvattende arbeidĽ die hij voor Nederlands-IndiŽ had verricht. Toch is vanaf de oprichting in 1935 het Van Heutsz-monument in Amsterdam omstreden geweest. De gemeenteraad zat met de beslissing in zijn maag. Links Amsterdam stond op de achterste benen. De NSB, die natuurlijk wel achter het idee stond om Van Heutsz te eren, beschouwde het uiteindelijke monument als ęontaarde kunstĽ.

  In 1943 schreef SS-SturmbahnfŁhrer der Waffen-SS J.B van Heutsz jr. aan de burgemeester van Amsterdam dat wat hem betreft het monument van zijn vader mocht verdwijnen, aangezien het resultaat een aanfluiting was.

  En de communistische beeldhouwer Frits van Hall, die het monument samen met architect G. Friedhoff had ontworpen, antwoordde op de luide kritiek: ęVerwijder met een koevoet dat portret. Vervang het door de woorden Vrijheid, Merdeka of Indonesia

  Het Nederlandse aandeel in de bloedige pogingen de AtjeeŽrs te knechten is niet weg te denken uit de geschiedenis. Misschien komt tijdens de inspraakronde over het monument aan de Apollolaan, iemand op het idee om het monument wat te verlevendigen met een vers. De dichtregels die een geschokt kamerlid al in 1904 schreef op de wijs van het Wilhelmus, komen dan wellicht in aanmerking :


  Wilhelmus van Nassaue,
  Ziet gij dien heldenstoet?
  Zij schoten op de vrouwen
  En drenkten 't land met bloed.
  De kwasten der banieren
  zijn darmen van een kind.
  Licht dat ge aan hun rapieren,
  nog vrouwenharen vindt.

  BACK
  Citaat uit Vrij Nederland (1998 ) :

  Het monumentale standbeeld ter nagedachtenis van generaal Joannes Benedictus van Heutsz gold lang voordat het op 15 juni 1935 plechtig werd onthuld voor veel Amsterdammers als een steen des aanstoots. Om de zoveel jaar laait de verontwaardiging op over dit 'symbool van koloniale onderdrukking' (het communistische dagblad De Tribune in 1928) want is, om in termen van dezelfde krant te blijven, 'den bloedbesmeurden aanvoerder van de moordzuchtige roovers-benden in Indonesië' dit eerbetoon wel waard? Onder het bewind van gouverneur Van Heutsz werden tussen 1898 en 1904 zeventigduizend inwoners van Atjeh de dood in gejaagd. Het sociaal-democratische dagblad Het Volk voorspelde in 1928 dat 'de Amsterdamsche arbeidersbevolking' de geplande Van Heutsz-sculptuur 'zou ervaren als een beleediging van haar beste gevoelens van menschelijkheid en beschaving indien men haar dwong, een verheerlijking in graniet en brons van het door haar verfoeide en verachte systeem van onderdrukking der Indische bevolking in haar midden te dulden'. Een aaneenrijging van zeventig jaren vol ergernis en gelazer over een monument, dat is uniek, dat mag gerust in het Guinness Book of Records. De tekst die oorspronkelijk in het graniet was verwerkt, inclusief de naam van de krijgsheer, werd lang geleden al door een anonieme hand verwijderd. In 1967 demonstreerden de provo's ter plekke met verfpot en leuzen, in 1984 verjoeg een waterkanon een volgende generatie betogers bij deze winderige uithoek bij het Olympiaplein. Ex-provo Roel van Duyn pookte begin dit jaar de discussie weer eens op, toen hij een verkiezingsavond van zijn huidige splinter Amsterdam Anders/De Groenen opluisterde met een fictief debat met Van Heutsz, die voor de gelegenheid ludiek uit zijn graf was opgestaan. Dat was een geslaagde aanzet tot het keerpunt dat nu is bereikt. Het bestuur van het Amsterdamse stadsdeel Zuid/DePijp vindt dat er 'iets' moet gebeuren.
  Slopen kan niet en ligt bovendien 'politiek gevoelig': beeldhouwer Frits van Hall moest voor zijn heldenrol in het verzet boeten in het concentratiekamp. 'Maar we willen niet meer dat het Van Heutszmonument louter een jubelobject is,' zegt wethouder Paul van der Wal. 'Ik ben ervoor dat er op het standbeeld kritische opmerkingen worden opgenomen over de levenswandel van Van Heutz.' Er is vijfenzeventigduizend gulden uitgetrokken voor het maken van een plaquette, die de heldendaden van Van Heutsz van een kritische voetnoot zal voorzien. Van der Wal: 'We roepen de bewoners op om een tekstsuggestie in te leveren. Daarna laten we een professional naar de inzendingen kijken. Ik hoop dat er een poëtische slogan uitrolt.' Zeventig jaar geleden werd er al een soortgelijke prijsvraag uitgeschreven. Wellicht is alsnog de inzending bruikbaar waar de Tribune destijds mee aankwam: 'Aanschouw den held / die weerlozen deed sneven / en na zijn dood / op dooden is verheven.'
  Overigens werd vier jaar geleden op Atjeh een replica van het omstreden Van Heutsz-monument onthuld. Dat was een geschenk van de vorig jaar overleden Amsterdamse zakenmnan Jacob Leutscher, de schrik van zowel het krakersmilieu als van de Vara, waar hij zijn miljoenenclaim vanwege het Exota-debacle deponeerde. Leutscher ontplooide zijn activiteiten onder meer via de door hem opgekochte Deli-Atjeh Handelsmaatschappij en ergerde zich aan een 'eenzijdige kijk op de Nederlandse koloniale geschiedenis'.
  BACK
  Artikel uit Volkskrant (16 augustus 2000 ) :

  Van Heutsz monument AmsterdamHet Van Heutszmonument in Amsterdam herinnert nauwelijks meer aan de omstreden Nederlandse veldheer in Nederlands-IndiŽ. Geen tekst, geen woorden, niets komt de bezoeker te weten over het imposante bouwwerk aan de Apollolaan. Het stadsdeel Oud-Zuid heeft dinsdag dan ook besloten de naam Van Heutsz af te schaffen. De nieuwe naam wordt Nederland-IndiŽ ter herinnering aan de koloniale periode.

  De komende maand mogen buurtbewoners en andere belangstellenden reageren op het besluit. Het deelraadbestuur volgt in grote lijnen het advies van het Instituut Clingendael. Dat stelde in juni voor de naam 1596 Nederland-IndiŽ 1949 te gebruiken.

  Het stadsdeelbestuur heeft de jaartallen niet overgenomen. Volgens cultuurwethouder R. van der Wielen (VVD) leidt dat tot een zinloze discussie. '1945 of 1949. Het is maar net vanuit welk perspectief je dat bekijkt. Wij willen het monument gebruiken om iets over de koloniale geschiedenis te vertellen.' Het probleem met de jaartallen is dat Nederland in 1949 afstand deed van IndiŽ. IndonesiŽ had zichzelf al in 1945 onafhankelijk verklaard.

  Het stadsdeel hoopt met het besluit een einde te maken aan de discussie over het monument. Die begon al op de dag dat het idee ontstond om Van Heutsz te eren. Hij was eind negentiende eeuw gouverneur-generaal in Nederlands-IndiŽ. Hij sloeg de opstand in onder meer Atjeh met harde hand neer. Daarbij vielen vele tienduizenden doden onder de eilandbevolking en de Nederlandse troepen.

  Het leverde hem de naam 'slachter van Atjeh', en in andere kringen juist veel gezag op. Hij kreeg een opvallende graftombe op de Amsterdamse Oosterbegraafplaats. Er was zoveel geld ingezameld voor een eerbetoon op zijn graf dat werd besloten nog een monument voor hem op te richten.

  Dat ging niet zonder slag of stoot. Heel links Nederland liep te hoop tegen de beslissing om 'de belichaming van de koloniale onderdrukking' te eren. De Amsterdamse gemeenteraad nam het voorstel om een monument te bouwen met een kleine meerderheid aan.

  In 1931 stond het er. Een monument met een lengte van tachtig meter, gebouwd in de stijl van de buurt - de Amsterdamse School. Van Heutsz kreeg een bescheiden borstbeeld.

  Hij werd niet vereeuwigd als een held op een paard. De meest opvallende figuur van het monument is een vier meter hoge vrouw in steen die het Nederlandse gezag in de Oost uitbeeldt. De twee torens symboliseren Nederland en IndiŽ, gescheiden door water en beschenen door dezelfde zon.

  Het bouwwerk was steeds een mikpunt van acties, vooral van links. In 1967, tijdens de roerige provojaren, ontplofte er een bom. De schade was gering. In 1984 was het weer raak. Ook toen viel de vernieling mee. In dat jaar verdween ook de buste van Van Heutsz en zijn naam. Het monument verloederde tot de dag van vandaag.

  Er moet snel wat gebeuren, vindt ook het stadsdeel. 'Het geheel wordt gerepareerd en er wordt iets verteld over de koloniale geschiedenis van Nederland, bijvoorbeeld met panelen. We moeten nog overleggen over de inhoud en het geld. Op zijn vroegst is het eind 2001 klaar', zegt wethouder Van der Wielen van Oud-Zuid.

  Bewonderaars van Van Heutsz hoeven niet te treuren. Hij wordt op andere plaatsen in Nederland nog wel geŽerd.

  BACK
  Ingezonden brief aan Volkskrant (23 augustus 2000 ) :

  Opstand in Atjeh

  Op woensdag 16 augustus in het artikeltje over het van Heutsz monument wordt weer het bekende Nederlandse eufemisme gebruikt voor al het geweld wat door Nederland is toegepast in o.m. Nederlands Indie. Het was geen opstand, maar een ordinaire koloniale oorlog om het onafhankelijke Atjeh te veroveren. Nederland heeft zelfs via een keurige oorlogsverklaring de oorlog verklaard aan het sultanaat Atjeh, waarop Atjeh antwoordde met een Jihad tegen de agressors, maar om dat nu een opstand te noemen.....
  Van Heutsz was de man die de Atjehse agressie oorlog (ten kostte van 100.000 doden en 1.000.000 gewonden oftewel een pacificatie, weer zo'n heerlijk eufemisme ) tot een voor Nederland acceptabel resultaat bracht. De Atjehse bevrijdingsorganisatie eist nog steeds van Nederland de intrekking van die oorlogsverklaring. [[[Niet geplaatst : Of ben ik nu te links in jullie ogen ??

  Van Heutsz kan wel beschouwd worden als de grondlegger van de staatsgrenzen van het huidige Indonesie, net zoals dat in Afrika is gebeurd in de koloniale tijd, maar om daar nu een standbeeld voor op te richten ??
  Zelfs zijn zoon ( SS-SturmbahnfŁhrer der Waffen-SS J.B van Heutsz jr. ) was er in 1943 voorstander van om het monument van zijn vader te af te breken, aangezien "het monument een aanfluiting was" of was die ook te links ???]]]

  BACK
  Generaal van Swieten

  Generaal Jan van Swieten (1807-1888) nam aan talrijke krijgsverrichtingen in o.m. IndiŽ deel : de Java-oorlog, de Tiendaagse Veldtocht tegen België, op Sumatra's Westkust (1842-1846) en in de Bali-expedities van 1848 en 1849.
  In 1859 leidde hij als luitenant-generaal de Boni-expeditie.
  Van 1848 tot 1857 was hij gouverneur van Sumatra's Westkust en commandant van het Indische leger. Hij sloot op 30 maart 1857 een verdrag met de in 1870 overleden sultan van Atjeh Ibrahim. Dit verdrag werd gebruikt als motief voor de oorlogsverklaring van GG Loudon
  Hij werd later staatsraad en lid van de Tweede Kamer.
  In 1873-1874 leidde hij, op voorstel van de GG Loudon, de tweede expeditie naar Atjeh en bezette de kraton van Atjeh, waarbij hij de beroemd geworden zin uitsprak "De kraton is ons" en zette vervolgens het 'Wien Neêrlands bloed' in en liet de champagne rondgaan, niet beseffend dat de Oorlog met Atjeh nog moest beginnen !

  Van Swieten heeft veel geschreven over krijgskundige onderwerpen.
  Zijn optreden in Atjeh was zeer omstreden. Kritiek was er onder meer van onderbevelhebber generaal Verspijck, generaal Knoop en oud-officier Van Rees, die meenden dat Van Swietens tweede expeditie geen succes was geworden als gevolg van diens `verkeerde humaniteits beginselen'. Van Swieten was te traag opgetreden, waardoor de vijand de gelegenheid had gekregen zich te hergroeperen. Van Rees kreeg bijval van de artillerie-kapitein G.F.W. Borel in Onze vestiging in At jeh (1879). Van Swieten antwoordde nog hetzelfde jaar met De waarheid over onze vestiging in Atjeh. Hierin beschuldigt hij Verspijck van een ernstig vergrijp : hij had zich schuldig gemaakt `aan die onzinnige kwaal, waarmede het Indische leger als 't ware besmet is,' namelijk het verbranden van kampongs. Ook reeds geplunderde kampongs worden in brand gestoken, schrijft hij. Ter illustratie haalt hij de zinssnede uit het verhaal van SaÔdjah en Adinda uit de Max Havelaar aan over het door Nederlandse troepen veroverde dorp dat dus in brand stond.

  BACK

  Back to the Dutch East Indies / Nederlands-Indië INDEX


  Continue with Atjeh 1


  Continue with Atjeh 2


  Continue with Atjeh 3
  Reakties:

  pangpaneu

  Als bijlage stuur ik je de bovenstaande omslag van Pang Paneu de Toenonger van Gijsbert de Vries.
  Het is een Nederlands boek over een Atjehse guerilla-strijder met foto's
  die hier en daar ook op het net te vinden zijn.

  Ik ben ook aan het wargamen, (iets met tinnen figuren).
  Eindelijk heeft iemand besloten om het KNIL in tin te fabriceren.

  Het resultaat kun je o.m. vinden hier:

  http://www.theheliograph.com/images/DEI01.JPG

  http://www.theheliograph.com/tiger_order_col.html


  Edwin Groot

  Aad: meer over het KNIL kun je vinden in mijn verhaal over:

  Het KNIL


  Just want to say thanks for your work in making the "History of Indonesia" available. I was there for many years and became interested in the role of the British after August 1945. The panoramas in the basement of the Monas Monument in Jakarta shows more than a year's fighting, up until late 1946, which is largely unrecorded in any history in the UK - even the Imperial War Museum has nothing.

  Richard Biles

  Met respect en stijgende verbazing over de compleetheid van uw website, neem ik hier kennis van de interessante geschiedenis van dit gebiedsdeel van IndonesiŽ.
  Mijn grootvader heeft er van 1973 tot 1901 gevochten en gediend; mijn (in 2000 overleden vader) heeft een aantal boeken achtergelaten, die ik inmiddels heb bestudeerd (Ge. Zwart; Zentgraaff, Peutjoet etc). Ik wil u een eerbiedig compliment maken voor uw begrijpelijke, luchtige en complete beschrijving. Mijn dank daarvoor; bij mij rijst de wens, dit land als toerist te gaan bezoeken.

  George C. van Hoogeveen

  Met grote belangstelling heb ik kennis genomen van Uw site mbt Atjeh.
  In de eerste plaats is mijn belangstelling voor "ons " Indie aanzienlijk. Mijn grootvader diende in de jaren 1997 tot 1924 in Ned.Oostindie als militair en politie beambte.Hij keerde terug naar Nederland in 1924 met een Javaanse vrouw en 4 kinderen. Ik heb Uw relaas over dat toch wel trotse Atjeh nog niet helemaal gelezen maar het staat bij mijn favorieten dus ik zal het zeer zeker nog diverse malen openslaan.
  Hulde voor het stuk.
  De perikelen rond Atjeh zijn nog lang niet voorbij,volgens mij. Ook in onze tijd is het Noorden van Sumatra nog vaak in het nieuws. Voorbij is het pas als de Indonesische regering Atjeh volledig zelfstandig verklaard. Maar ja,of dat ooit gebeurd.......

  P.B.de Groot.

  Met grote intresse heb ik uw site gelezen betreffende Lombok. Sinds enige jaren verblijf ik met grote regelmaat op dit prachtige eiland en voel mij enorm met de bevolking verbonden.
  Ik wist slechts een klein beetje over de historie van Lombok echter, na het lezen van uw site, moet ik zeggen dat een grote schaamte mij overvalt. Natuurlijk nemen gedane zaken geen keer maar des al nietemin is schaamte op zijn plaats. Nog steeds heeft de bevolking het enorm moeilijk en zijn de nederlanders niet de meest graag geziene gasten. Thans kan ik mij daar heel wat bij voorstellen. Ik ga graag verder met het lezen van de overige artikelen.

  J. Hasselman

   Op de Volksuniversiteit Geldrop start op woensdagavond 6 oktober 2010 een cursus van 10 avonden over de geschiedenis van de Nederlandse KoloniŽn. Ook wordt dan natuurlijk de geschiedenis van Atjeh besproken!

   Docent: Aad 'arcengel' Engelfriet, cultureel-historisch reisleider, stadsgids en geschiedenis docent. Webmaster van deze grootste Nederlandstalige geschiedenis website, een erkend specialist op het gebied van de Nederlandse koloniale geschiedenis.

   Voor meer info:

   klik dan HIER
   Geinteresseerd in een historische rondleiding voor uw eigen groep(je) door Aad 'arcengel' Engelfriet, webmaster van deze grootste Nederlandstalige geschiedenis website, door o.m. een stad of streek in bijv. Nederland, BelgiŽ, Duitsland, Groot-BrittanniŽ, Ierland en/of een historische lezing, publicatie, recensie:

   Voor meer vrijblijvende informatie

   aad@engelfriet.net

   Wilt U eerst meer weten over Aad Engelfriet:

   klik dan HIER  Geinteresseerd in mijn andere verhalen over Nederlands- Indië ?
  Er komen er nog meer......


  Pramoedya_Ananta_Toer

  Introduktie geschiedenis Nederlands-Indië  GG_sJacob

  Governors-General of the Dutch East Indies  coen

  Jan Pieterszn Coen en de uitroeiing van de bevolking op de Banda eilanden  raadhuis Batavia 1750

  De moord op ruim 5000 Chinezen in 1740  Ambon_1817

  Wie was Pattimura ?  Diponegoro

  Wie was Diponegoro ?  Radja_van_Lombok

  Het "verraad" van het huidige vakantie eiland Lombok en de "Schatten van Lombok"  Balinees monument ter herinnering aan de strijd tegen de Nederlanders

  De pacificering van het huidige vakantie eiland Bali  Wilhelmus van Nassaue,
  Ziet gij dien heldenstoet?
  Zij schoten op de vrouwen
  En drenkten 't land met bloed.
  De kwasten der banieren
  zijn darmen van een kind.
  Licht dat ge aan hun rapieren,
  nog vrouwenharen vindt.

  De Atjehse agressie oorlog.

  De grootste aanvalsoorlog ooit door Nederland gevoerd met als resultaat 100.000 doden en 1.000.000 gewonden  Bali in the 19th century

  Book covers and references  Batavia harbour 1870 de kleine boom

  Photos and images of the Dutch East Indies

  ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ

              ......een roofstaat aan de Noordzee......
              .....dat spoorwegen bouwt van gestolen geld en tot
              betaling de bestolene bedwelmt met
              opium, Evangelie en jenever...

               Aan U durf ik met vertrouwen te vragen of het
              Uw wil is dat daarginds Uw meer dan dertig
              millioenen onderdanen worden mishandeld en
              uitgezogen in UWEN naam?


              Multatuli [1860] ...aan Nederland...Koning Willem III  Assistent_resident_Eduard_Douwes_Dekker_van_Lebak_Residentie_Bantam  ....dat dorp stond in brand, omdat het veroverd was door Nederlandsche soldaten.......


  Ja, 't dorp was veroverd door Nederlandsche soldaten, en stond dus in brand.

  Op Nederlandsche heldendaad volgt brand.
  Nederlandsche overwinning leidt tot verwoesting.
  Nederlandsche krygsbedryven baren wanhoop.  Reakties  welkom

  mijn Nederlands-IndiŽ links

  top


  Back to the Dutch East Indies / Nederlands-Indië INDEX

  Last update :

  6 April 2010