ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽHomepage

my Dutch East Indies links

INDEX  (bottom)

VOCvlaggaruda

Bali in the 19th centuryBook covers / references


INDEX

Some books I have used, have beautiful covers. When you click on the appropriate link, the cover is shown

Already 116 covers are shown, more to come ?

When you have an interesting cover, please mail it to me, some readers already did. Thanks in advance !!
AUTHOR INDEX

 • Barkman
 • Baum
 • Battoeta
 • Beijnen
 • van den Berg
 • van den Berge
 • Beuming
 • Boomgaard
 • Booms
 • Boxer
 • Buiter
 • Breton de Nijs
 • Brugmans
 • de Bruijn
 • Bruinsma
 • Corn
 • Couperus
 • de la Court
 • Cress
 • du Croo
 • van Diessen
 • Dolk
 • van den Doel
 • Eechoud
 • Ennen
 • Fasseur
 • Gaastra
 • Glissenaar
 • van Goor
 • de Graaff
 • Haasse
 • Hartingsveldt
 • Heijboer
 • Helsdingen
 • Hullebroeck
 • Jacobs
 • Japin
 • de Jong
 • Jongejans
 • Katz
 • Kempees
 • Lamster
 • Last
 • Lewis
 • van Liempt
 • Lodewycksz
 • Lubis
 • Meijer
 • van Muijwijk
 • de Neef
 • Nieuwenhuys
 • Pinto
 • Poortenaar
 • Pos
 • Princen
 • Rep
 • Rulman
 • Salim
 • Schoonheyt
 • Schouten
 • Schuh
 • Sjarir
 • Snoek
 • Spruit
 • Stapel
 • Szekely-Lulofs
 • Taylor
 • Teitler
 • Pramoedya Ananta Toer
 • Trouw dossier
 • Valentijn
 • Vanvugt
 • van 't Veer
 • Verhoog
 • Verster
 • Vickers
 • Visser
 • Volkslectuur
 • de Vries
 • Wal
 • Weijer
 • Wijn
 • Wormser
 • van Zeggelen
 • Zentgraaff
 • Zwaan
 • Zweers
 • Zwitzer
 • Title Author
  Bestemming Jakarta Barkman
   Het herstel der Nederlands-Indonesische betrekkingen


  INDEX  Liefde en dood op Bali Baum


  INDEX  De reis in 1325 Battoeta


  INDEX  Verboden voor honden en inlanders Beijnen


  INDEX  Zo was Indië 1850-1950 van den Berg


  INDEX  Karel Frederik Holle Theeplanter in Indië van den Berge


  INDEX  Schetsen uit den strijd op Groot-Atjeh Beuming


  INDEX  Het Indië boek Boomgaard


  INDEX  Neerlands krijgsroem in Insulinde Booms


  INDEX  Jan Compenie in oorlog en vrede Boxer


  INDEX  Nederlands-Indië, een kolonie in ontwikkeling (1830 -1949) Buiter


  INDEX  Tempo Doeloe Breton de Nijs
  Tempo Doeloe II
  Vergeelde portretten


  INDEX  Nederlandsch-Indië onder Japanse bezetting Brugmans


  INDEX  Het verdwenen volk de Bruijn


  INDEX  De verovering van Atjeh's groote Missigit Bruinsma


  INDEX  Sporen van het paradijs Corn
   Het verhaal van de specerijenhandel, o.m. op de Banda eilanden


  INDEX  Oostwaarts Couperus


  INDEX  Een staat in wording de la Court


  INDEX  Petjoh
  Woorden en wetenswaardigheden uit het Indische verleden
  Cress


  INDEX  Generaal Swart De Pacificator van Atjeh du Croo
  Marechaussee in Atjeh


  INDEX  Cantecleer kunstreisgids Jakarta / Batavia van Diessen
   Het centrum van het Nederlandse koloniale rijk in Azië en zijn cultuurhistorische nalatenschap


  INDEX  Atjeh, de verbeelding van een koloniale oorlog Dolk


  INDEX  Het rijk van Insulinde van den Doel
  Afscheid van Indië
  De stille macht
  Het Europese binnenlands bestuur op Java en Madoera (1808-1942)


  INDEX  Baba Papoea Eechoud
  Vergeten Aarde


  INDEX  Beknopte geschiedenis van Indonesië tot de komst der Hollanders Ennen


  INDEX  Indischgasten Fasseur
  De weg naar het paradijs
  De Indologen


  INDEX  De geschiedenis van de VOC Gaastra


  INDEX  Voorheen Nederlands-Indië Glissenaar


  INDEX  Indische avonturen van Goor
  De Nederlandse Koloniën


  INDEX  Kalm te midden van woedende golven de Graaff


  INDEX  Heren van de thee Haasse


  INDEX  Woudlopers in Papoealand Hartingsveldt


  INDEX  Klamboes, Klewangs, Klapperbomen Indië gewonnen en verloren Heijboer


  INDEX  Daar werd wat groots verricht.... van Helsdingen


  INDEX  Ons mooi Indië Insulinde Hullebroeck


  INDEX  Varen om peper en thee Jacobs
   Korte geschiedenis van de VOC
  Indisch ABC


  INDEX  De zwarte met het witte hart Japin
   
  Het principe van noblesse de peau, de verhevenheid van de blanke huid boven een andere,
  en van de morele en intellectuele superioriteit van het witte ras boven het bruine,
  waarop onze overheersing van Indië berust, zou een ernstige klap worden toegebracht,
  wanneer Aquasi Boachi (uit de omgeving van Elmina) zou worden aangesteld in een aan blanken voorgehouden functie met welke bevoegdheid dan ook, aldus GG Pahud in 1850


  INDEX  De Waaier van het Fortuin de Jong


  INDEX  Land en volk van Atjeh Jongejans


  INDEX  Bij mijn bruine vrienden om den Evenaar Katz


  INDEX  De tocht van Overste Van Daalen
  door de Gajo, Alas en Bataklanden
  Kempees


  INDEX  Biografie J.B. van Heutsz Lamster


  INDEX  Bali in de kentering Last


  INDEX  Reizen naar Indonesië Lewis


  INDEX  Een mooi woord voor oorlog van Liempt
   Ruzie, roddel en achterdocht op weg naar de Indonesië oorlog


  INDEX  De eerste schipvaart naar Oost-Indië Lodewycksz
   Onder Cornelis Houtman, 1595 - 1597, opgetekend door Lodewycksz


  INDEX  Het land onder de regenboog Lubis


  INDEX  Oostindisch doof Meijer
   Het Nederlandse debat over de dekolonisatie van Indonesië


  INDEX  Met de Jong Holland op reis van Muijwijk


  INDEX  Koeroedoe Schetsen uit Papoealand de Neef


  INDEX  Komen en blijven
  Met vreemde ogen
  Baren en oudgasten
  Nieuwenhuys


  INDEX  Pelgrimsreis Pinto


  INDEX  Onder palmen en waringins Poortenaar
   Geest- en godsdienst van Insulinde


  INDEX  Eens op Java en Sumatra Pos
  Werkelijkheid op Bali


  INDEX  Een kwestie van kiezen Princen


  INDEX  ATJEH_ATJEH Rep


  INDEX  Biografie Colijn Rullman


  INDEX  15 Jaar Boven-Digoel Salim
   Concentratiekamp op Nieuw-Guinea


  INDEX  Boven-Digoel Schoonheyt


  INDEX  Dwaalsporen; Oorlogsmisdaden in Nederlands-Indië (1945-1949) Schouten


  INDEX  Eilanden der Goden Schuh


  INDEX  Indonesische overpeinzingen Sjarir


  INDEX  De Indische Jaren van E. du Perron Snoek


  INDEX  Het land van de Sultans (Maleisië) Spruit


  INDEX  Gouverneurs-Generaal van Nederlandsch-Indië
  including the Dutch preface from 1941

  Geschiedenis van Nederlandsch-Indië,
  helaas geen interessante kaft, wel heel goed boek...
  Stapel


  INDEX  Koelie Szekely-Lulofs
  Rubber
  Tjoet Nja Din (Cut Nyak Dhien) De geschiedenis van een Atjehse vorstin,
  the corver is green, that's all


  INDEX  Smeltkroes Batavia Taylor


  INDEX  Kopstukken uit de krijgsmacht
  Nederlandse vlag- en opperoffcieren, 1815 - 1955
  Teitler


  INDEX  Wat verdwenen is Pramoedya Ananta Toer
  Front Aarde der Mensen / Kind van alle Volken ( = Deel 1 en 2)
  Back Aarde der Mensen / Kind van alle Volken ( = Deel 1 en 2)
  Front Voetsporen / Het glazen huis ( = Deel 3 en 4)
  Back Voetsporen / Het glazen huis ( = Deel 3 en 4)
  Essay en interview met Pramoedya Ananta Toer
  Verhalen van Djakarta


  INDEX  Indonesië, archipel op drift Trouw dossier


  INDEX  Oud en Nieuw Oost-Indiën Valentijn
   Een binnenkort verschijnende herdruk uit 1727 !!
  Voor meer info : francoisvalentijn@hotmail.com


  INDEX  Schatten van Lombok Vanvugt
  Nestbevuilers
  Wettig opium
  De val van Bali
  Het Dubbele Gezicht van de Koloniaal
  Zwartboek van Nederland Overzee :


  vugtzwartboek


  INDEX  De Atjeh oorlog (the standard reference nowadays) van 't Veer
  Daendels


  INDEX  Onze laatste Oorlog Verhoog


  INDEX  Batavia, oud en nieuw Verster


  INDEX  Bali, een gecreëerd paradijs Vickers


  INDEX  En nog steeds hebben wij twee vaderlanden Visser & Malko
   Op avontuur in Nederlands-Indië


  INDEX  De Indische Bodem Volkslectuur

  INDEX  Een Amsterdamse koopman in de Molukken (1883 - 1901 ) de Vries

  INDEX  Besturen overzee van der Wal
   Herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlandsch-Indië

  INDEX  Primitieve volken in een moderne wereld
  Het leven buiten de beschaving (!!)
  Weijer

  INDEX  Tot in de verste uithoeken Wijn
   De Gouvernements Marine in de Indische Archipel 1815 - 1962

  INDEX  Zóó leven wij in Indië Wormser

  INDEX  Oude glorie
  Over de geschiedensi van Atjeh
  van Zeggelen

  INDEX  Atjeh Zentgraaff
  Op oude paden
  Sumatraantjes

  INDEX  Nederlands-Indië (1940-1946) Zwaan
    Gouvernementeel Intermezzo 1940 - 1942

  INDEX  Indië voorbij Zweers

  INDEX  Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (1830-1950) Zwitzer

  INDEX   Op de Volksuniversiteit Geldrop start op woensdagavond 6 oktober 2010 een cursus van 10 avonden over de geschiedenis van de Nederlandse KoloniŽn. Ook wordt dan natuurlijk de geschiedenis van Nederlands-IndiŽ besproken!

   Docent: Aad 'arcengel' Engelfriet, cultureel-historisch reisleider, stadsgids en geschiedenis docent. Webmaster van deze grootste Nederlandstalige geschiedenis website, een erkend specialist op het gebied van de Nederlandse koloniale geschiedenis.

   Voor meer info:

   klik dan HIER
   Geinteresseerd in een historische rondleiding voor uw eigen groep(je) door Aad 'arcengel' Engelfriet, webmaster van deze grootste Nederlandstalige geschiedenis website, door o.m. een stad of streek in bijv. Nederland, BelgiŽ, Duitsland, Groot-BrittanniŽ, Ierland en/of een historische lezing, publicatie, recensie:

   Voor meer vrijblijvende informatie

   aad@engelfriet.net

   Wilt U eerst meer weten over Aad Engelfriet:

   klik dan HIER  Geinteresseerd in mijn andere verhalen over Nederlands- Indië ?
  Er komen er nog meer......


  Pramoedya_Ananta_Toer

  Introduktie geschiedenis Nederlands-Indië  GG_sJacob

  Governors-General of the Dutch East Indies  coen

  Jan Pieterszn Coen en de uitroeiing van de bevolking op de Banda eilanden  raadhuis Batavia 1750

  De moord op ruim 5000 Chinezen in 1740  Ambon_1817

  Wie was Pattimura ?  Diponegoro

  Wie was Diponegoro ?  Radja_van_Lombok

  Het "verraad" van het huidige vakantie eiland Lombok en de "Schatten van Lombok"  Balinees monument ter herinnering aan de strijd tegen de Nederlanders

  De pacificering van het huidige vakantie eiland Bali  Wilhelmus van Nassaue,
  Ziet gij dien heldenstoet?
  Zij schoten op de vrouwen
  En drenkten 't land met bloed.
  De kwasten der banieren
  zijn darmen van een kind.
  Licht dat ge aan hun rapieren,
  nog vrouwenharen vindt.

  De Atjehse agressie oorlog.

  De grootste aanvalsoorlog ooit door Nederland gevoerd met als resultaat 100.000 doden en 1.000.000 gewonden  Bali in the 19th century

  Book covers and references  Batavia harbour 1870 de kleine boom

  Photos and images of the Dutch East Indies

  ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ ARCENGEL Nederlands-IndiŽ

              ......een roofstaat aan de Noordzee......
              .....dat spoorwegen bouwt van gestolen geld en tot
              betaling de bestolene bedwelmt met
              opium, Evangelie en jenever...

               Aan U durf ik met vertrouwen te vragen of het
              Uw wil is dat daarginds Uw meer dan dertig
              millioenen onderdanen worden mishandeld en
              uitgezogen in UWEN naam?


              Multatuli [1860] ...aan Nederland...Koning Willem III  Assistent_resident_Eduard_Douwes_Dekker_van_Lebak_Residentie_Bantam  ....dat dorp stond in brand, omdat het veroverd was door Nederlandsche soldaten.......


  Ja, 't dorp was veroverd door Nederlandsche soldaten, en stond dus in brand.

  Op Nederlandsche heldendaad volgt brand.
  Nederlandsche overwinning leidt tot verwoesting.
  Nederlandsche krygsbedryven baren wanhoop.  Reactions  welcome

  mijn Nederlands-IndiŽ links

  top


  Back to the Dutch East Indies / Nederlands-Indië INDEX

  Last update :

  6 April 2010