Impressie 

Nieuws

Kijk voor nieuws uit: 2015; 2016; 2017;

Nieuws uit 2014:

Vrijwilligersprijs. december 2014

Het Vrijwilligers Steunpunt Noordwijk heeft onlangs de vrijwilligersprijzen uitgereikt.
De hoofdprijs van 1.000,-- ging naar de vrijwilligers die de Veiligheidsdag hadden georganiseerd.
Het Atlantikwall Museum Noordwijk mocht een prijs van 250.-- in ontvangst nemen.

Gewicht dak vuurleidingsbunker. december 2014

In de werkplaats van de firma Haasnoot Bruggen worden voorbereidingen getroffen om het gereedgekomen deel (de helft) van het dak voor de vuurleidingsbunker te wegen.
Het gewicht blijkt 5.500 kg te zijn. Dat zou betekenen dat het complete dak 11.000 kg gaat wegen.

Erfgoedtafel Provincie Zuid-Holland. december 2014

foto Jan Heus
De Erfgoedtafel is een netwerk van belanghebbenden. Hier is de Erfgoedtafel Atlantikwallmusea Provincie Zuid-Holland bijeen in Rijswijk in het voormalig NCBB Landgoed Overvoorde.

Vitrineglas. november 2014


foto's Rinus Noort
De Verfspecialist Lassooy plaatst veiligheidsglas in de vitrines en wel onder toezicht.

Boekpresentatie. 22 oktober 2014

Rechts burgemeester J.P. Lokker, midden auteur P. Harff en links auteur D. Harff.

In de oude raadzaal van het gemeentehuis van Noordwijk hielden de twee auteurs, onder grote belangstelling van de burgemeester van Noordwijk en van bestuursleden en vrijwilligers van het Atlantikwall Museum, een presentatie over hun boek "Batterij Noordwijk 1940-1945".
Na de gelegenheid tot het stellen van vragen voerde de voorzitter van de Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk, de heer V. Salman, het woord.
Vervolgens sprak de burgemeester het schrijversduo toe en overhandigde auteur P. Harff het eerste exemplaar van het boek aan de burgemeester.

Vrijwilligers op stap. 18 oktober 2014

Het bestuur van de Stichting heeft een excusie voor de vrijwilligers van het museum georganiseerd naar het eiland Pampus en het Muiderslot. Na afloop werd in Noordwijkerhout genoten van heerlijk eten.

Verhuizing. 27 september 2014

Op de foto staan de laatste spullen klaar om verhuisd te worden naar hun nieuwe plek.
Eind september 2014 is het museum aan de Bosweg verhuisd naar de noordelijker in de duinen gelegen vuurleidingsbunker.

Lancering van bunkerkaas. 30 augustus 2014

foto Rinus Noort
Kaashandel Peter den Elzen presenteert de Noordwijkse bunkerkaas aan het publiek.

Uitreiking van de Nationale Gouden Betonmolen. 14 juni 2014
Onder grote belangstelling werd de Gouden Betonmolen uitgereikt.

De Nationale Gouden Betonmolen is een prijs van erkenning voor Stichtingen, individuen of objecten die het afgelopen jaar een bijzondere rol hebben gespeeld binnen de wereld van militair erfgoed.
Dit jaar is de Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk winnaar van de Gouden Betonmolen, voor het vele werk wat het afgelopen jaar aan het museum is gedaan.
De uitreiking aan de Stichting werd gedaan door de winnaar van het afgelopen jaar, Peter van Heijkoop van de Stichting Bunkerbehoud.

Voorzitter Victor Salman van de Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk neemt namens de Stichting de Gouden Betonmolen van Peter van Heijkoop in ontvangst. Rechts naast hem Jeroen van der Zalm en Jan Heus. Geheel links Arthur van Beveren.

Restanten Atlantikwall op kaart. 8 mei 2014
Erfgoedhuis Zuid-Holland en Erfgoedlijn Atlantikwall hebben de nog zichtbare en voor bezoekers interessante restanten van de Atlantikwall in de provincie Zuid Holland in kaart gebracht. Het resultaat is een informatieve beschrijving van de verdedigingslinie en een kaart met interessante locaties. Uiteraard ontbreekt ook het Atlantikwall Museum Noordwijk niet.
Rondom Hoek van Holland is een 30 kilometer lange fietsroute uitgezet welke delen van de verdedigingslinie laat zien. De fietsroute en overzichtskaart zijn op 8 mei gepresenteerd in het fort in Hoek van Holland en via internet te bestellen bij het Erfgoedhuis of te verkrijgen bij diverse musea.

Museum Noordwijk draagt WO2 materiaal over aan de Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk. 6 maart 2014

foto Dirk Zweers
Een deel van het WO2 materiaal uitgestald in Museum Noordwijk.

Vanuit de visie dat deze materialen wellicht beter in de collectie van de Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk passen heeft Museum Noordwijk de Stichting op donderdag 6 maart diverse voorwerpen en documenten uit de periode 1940 - 1945 geschonken. Het betreft o.a. diverse aanduidingsborden, pakjes surrogaat sigaretten, een verduisterings-gloeilamp, een geel vilten Jodenster, een kristalontvanger. Op termijn zijn deze materialen in het Atlantikwall Museum Noordwijk te zien. De Stichting is enorm blij met deze schenking en daarmee de uitbreiding van de collectie.

Trekken van hoogspanningskabels februari 2014

Vanaf hoek Nortghodreef/Duinweg zijn de kabels getrokken. De vierde kabel moet nog getrokken worden.

Boren van een gat voor een hoogspanningskabel februari 2014

Het boren van het gat ten behoeve van de 150 kV kabel, onder de manschappenbunker door, eindigend op het strand, is gelukt.