Impressie 

de Stichting

Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk  

Bestuur: 

Voorzitter : Victor Salman
Vicevoorzitter : Jan Heus
Secretaris : Johan Gieske
Penningmeester : Rogier Dekker
Lid : Cor van Duin
Lid: Jeroen van der Zalm

Secretariaat:

Wilhelminastraat 43, 2201 KB Noordwijk, info@atlantikwall.nl 

fiscaal nummer 810129012

INGbank rekening:
IBAN: NL23INGB0009185700
Rabobank rekening:
IBAN: NL03RABO0146683110

tnv St. Atlantikwall Museum Noordwijk 
Wilhelminastraat 43
2201 KB Noordwijk

Webbeheerders: Paul Harff en Dolf Harff

 
 
Doelstelling van onze Stichting

De verdedigingswerken, de S414 te behouden, te beschermen, te restaureren en in te richten als museum en de overige bunkers en gangen toegankelijk te maken voor het publiek. 

 
Beloningsbeleid:

Zowel de bestuursleden als de vrijwilligers ontvangen geen enkele vergoeding.

 
Openstelling

Het complex is elk jaar geopend in de periode mei tot en met augustus. Een en ander in nauwe samenwerking met de gemeente Noordwijk en het Hoogheemraadschap Rijnland.
Zie 'uw bezoek' voor de openingstijden van het museum.

 

Wat we hebben bereikt

Sinds de oprichting van de stichting Atlantikwall Museum Noordwijk in 2001 is er veel bereikt. In 2004 werd het museum geopend in één van de bunkers van de batterij. Datzelfde jaar werd begonnen met het uitgraven van het eerste deel van het gangenstelsel, met daarin gelegen de vuurleidingbunker en een geschutsbunker. In 2007 is dit deel van het gangenstelsel voor het publiek geopend. In 2008 werd een deel van de tankversperring, die tijdens de oorlog op de boulevard stond, bij het museum geplaatst. In 2012 is begonnen met het uitgraven van een tweede deel van het gangenstelsel van de batterij, terwijl het eerder uitgegraven deel steeds verder wordt gerenoveerd.
Eind 2014 werd de expositie van de bunker aan de Bosweg verplaatst naar de vuurleidingbunker in de duinen.

Opening; 2 mei 2015

(foto Rinus Noort)
Onder grote belangstelling van vrijwilligers, donateurs en sponsoren werd op 2 mei het nieuwe museum in de duinen heropend. De heropening is verricht door de heer J. Rijpstra, burgemeester van de gemeente Noordwijk. Links vooraan staat de heer V. Salman, voorzitter van de Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk.

Delegatie Provincie Zuid-Holland op bezoek bij Atlantikwall Museum Noordwijk; 24 juli 2012

Han Weber, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland, op bezoek bij Atlantikwall Museum
Noordwijk. Hier neemt de gedeputeerde de nota 'Plannen voor de toekomst' van Victor Salman (links op de foto) in ontvangst.

Oprichting Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk; augustus 2009

Oprichting Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk, bestaande uit: De Oude Dorpskern, Stichting Veldzicht, Genootschap "Oud Noordwijk" en Atlantikwall Museum.

Opening bunkercomplex in de duinen; 5 mei 2007

(foto D. Harff)
Zojuist hebben de burgemeester en de loco-dijkgraaf het bunkercomplex geopend.
Hierna volgde een rondleiding door het indrukwekkende gangenstelsel.

Opening van het museumjaar 2006; 5 mei 2006

(foto Jan Heus)
De heer Groen, burgemeester van Noordwijk en de heer Salman, voorzitter Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk, tekenen een overeenkomst voor de komende jaren.