IJmuiden - Den Haag, Atlantikwall 1940 - 1945

IJmuiden - Den Haag, Atlantikwall 1940 - 1945
Marine Artillerie Abteilung 201.
P. en D. Harff

ISBN 90-80644943

Inhoud
Boekhandels
Uitreiking 1ste exemplaar

Inhoud:

Het boek, waarvan het voorwoord geschreven is door de inmiddels gepensioneerde bevelhebber van de Koninklijke Marechaussee C.N.J. Neisingh, is het gevolg van uitgebreid onderzoek naar de activiteiten van de Duitse marine aan de Nederlandse kust in de oorlogsperiode.

15 mei 1940: Nederland is onder de voet gelopen door het Duitse leger. Belgie en Frankrijk volgen, waarna Hitler een vredesaanbod aan de Engelsen doet. Toen de Engelsen daar niet op in gingen werden voorbereidingen getroffen voor een invasie op Engeland. In het najaar van 1940 bleek dit plan onrealistisch en werd het zaak om de verdediging van de westkust ter hand te nemen.

Dit boek begint met een inleiding over de bezetting en bevrijding van Nederland. Direct na de bezetting van Nederland waren het de Duitse marine eenheden die het Nederlandse kustgeschut overnamen en een eerste verdediging van het kustgebied op hebben gezet. Deze verdediging bevond zich voornamelijk bij de havens. Na de inval op Rusland werd de verdediging verder uitgebouwd. Door de dreiging van een oorlog op twee fronten werd besloten tot de bouw van een lijn van verdedigingswerken aan de kust die de naam "Atlantikwall" zou krijgen. In oktober 1943 gaf Hitler opdracht het kustgeschut dat in open beddingen was geplaatst in nieuw te bouwen bunkers te plaatsen.
Hoe de kanonslopen worden gemaakt, de factoren die een rol spelen bij het richten van het geschut en het tijdig waarnemen van de naderende vijand wordt uit de doeken gedaan. Ook worden de constructieve kenmerken van de bunkers om bombestendig te zijn behandeld.
Vervolgens wordt aandacht besteed aan de komst van de Marine artillerie afdeling 201 in 1940 en de stellingen die deze eenheid vanaf Wijk aan Zee (bij IJmuiden) tot Den Haag in de oorlog heeft bezet.

Uniek fotomateriaal ontbreekt in het boek uiteraard niet. Door veel archieven werd materiaal beschikbaar gesteld. Naast de gerenommeerde archieven zoals het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie en het Instituut voor Militaire Geschiedenis zijn foto's van Duitse, Canadese en Amerikaanse archieven toegevoegd. RAF luchtverkenningsfoto's ontbreken evenmin. In totaal werden meer dan 20 archieven geraadpleegd.
Ook particulieren hebben hun bijdrage geleverd.

Dat het resultaat van het onderzoek, nu 60 jaar na de bevrijding, in boekvorm uitkomt is geen toeval. De nog bestaande Duitse bunkers komen geregeld in de publiciteit en de historische waarde van de werken wordt steeds meer ingezien. De toenemende aandacht voor deze historische waarde heeft al geleid tot het oprichten van enkele "Atlantikwall" musea. Diverse projecten om bunkers open te stellen voor het publiek lopen nog. De auteurs hopen met dit boek bij te dragen aan de historische kennis over de overblijfselen van de Atlantikwall.

Het boek met een afmeting van ongeveer 17 cm bij 24 cm,
bevat 240 pagina's met ruim 200 foto's. Behalve deze foto's zijn er veel illustraties als bunker-plattegronden en kaarten opgenomen.
ISBN 90-80644943


Bunker op het forteiland bij IJmuiden


Richtverrekijker om veldkanon in te stellen


Soldaten van de MAA201 bij Noordwijk.
Het boek is te verkrijgen bij de volgende boekhandels:

Noordwijk

Boekhandel van der Meer
De Keuvel 1
2201 MB Noordwijk
071 - 3613073

Het boek is ook te verkrijgen bij de Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk: www.atlantikwall.nl
Uitreiking eerste exemplaar van het boek:

Op 25 april 2005 werd het eerste exemplaar van het boek uitgereikt aan burgemeester
de heer mr. P.A.G. Cammaert van de gemeente Velsen. Voor een groep belangstellenden
en de pers hielden de auteurs een korte voordracht over de inhoud van het boek,
het verrichte onderzoek en de geschiedkundige waarde van het boek.


Van links naar rechts: Burgemeester van Velsen, de heer mr. P.A.G. Cammaert
en de auteurs P. Harff en D. Harff.Valide CSS!